Getting My המדריך להגשת תביעה קטנה To Work

                                                                                  * המרכז נמצא בקומה הראשונה של בנין המדרגה (בסוף מסדרון האולמות ימינה).אל"מ (במיל') עו"ד פנינה שרביט-ברוך (המכון למחקרי בטחון לאו

read more

Not known Details About להגיש תביעה קטנה

·       נציג המחלקה המשפטית נמצא בחמ"ל בזמן חירום, על מנת לסייע בסוגיות משפטיות שעולות (כגון - ויתור על מכרז).·       אחת השאלות שהועלתה היא האם מצבי חירום משקפים את יחסי הכוחות (פוליטיים, לדוגמ

read moreNot known Details About להגיש תביעה קטנה

יחסי עבודה בפירוקפירוק חברהפירוק חברה מרצוןפירוק לבקשת עובדיםפירוק על ידי נושיםבניית זהותו החדשה של אלי כהן נעשתה בזהירות ובקפדנות. שמו של הזהות החדשה נקבע - כאמל, שם אביו ט'אבת. שם אמו סעידה א

read more